Eğitim
Giriş Tarihi : 26-03-2021 20:13   Güncelleme : 26-03-2021 20:13

“MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ” KAPSAMINDA BULUNAN MUŞ İLİNDEKİ 9 OKULDA BİRÇOK İYİLEŞTİRME YAPILDI.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” başlatılmıştır

“MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ” KAPSAMINDA BULUNAN MUŞ İLİNDEKİ 9 OKULDA BİRÇOK İYİLEŞTİRME YAPILDI.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” başlatılmıştır.  

Proje kapsamında açıklama yapan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Enver KIVANÇ şunları söyledi: “Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile proje kapsamındaki okulların yönetici ve öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini artıracak eğitimler planlanmış ve bu eğitimler verilmeye başlanmıştır. Proje kapsamındaki okulların eğitim ortamlarının iyileştirilmesi hedeflenmiş ve şuna kadar birçok iyileştirme yapılmıştır. Öğrencilerin temel beceri eksikliklerinin giderilmesi planlanmış ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Öğrencilere çok-boyutlu kişisel gelişim desteği sağlanması planlanmış ve şu ana kadar öğrencilere birçok destek sağlanmıştır. Bunun yanında proje ile öğrenci velilerine hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim desteği sağlanması (halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar açılması ve eğitimlerini yarıda bırakan velilerin eğitimlerini açıköğretim aracıyla tamamlamaları) planlamış ve şu ana kadar birçok veliye ulaşılarak eğitim desteği sunulmuştur.  Proje kapsamında İlimizde 9 okul bulunmaktadır.

Onarım ihtiyacı için Bakanlığımızdan ödenek talep edildi. Ödenek gelmesi halinde bu okullarımız için gerekli olan onarımlar yapılacaktır. Bu okullarımızda spor yaşam merkezleri oluşturulması için Bakanlığımızdan ödenek talep edildi. Ödeneklerin gelmesi halinde spor yaşam merkezleri oluşturulacaktır. Muş Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile proje kapsamındaki okullarımız ilişkilendirilerek, bu okullarımızın öğrencilerine proje geliştirme ve gerçekleştirme desteği sağlanmıştır. Muş Rehberlik Araştırma Merkezi ve Malazgirt Rehberlik Araştırma Merkezi ile proje kapsamındaki okullarımız ilişkilendirilerek, bu okullarımızın öğrencilerine psikososyal gelişim desteği sağlanmıştır. Proje kapsamındaki okullarımızın yöneticilerine yönelik 5 eğitim düzenlenmiş (proje farkındalığını arttırma, kişisel gelişim ve liderlik eğitimleri) ve bu eğitimlere 44 yöneticimiz katılmıştır. Öğretmenlere yönelik ise 9 eğitim düzenlenmiş (projenin verimliliğini artıracak eğitimler ile iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri) ve bu eğitimlere 254 öğretmenimiz katılmıştır. İlimiz Merkez Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından, gözlemci öğretmenler eşliğinde proje kapsamında bulunan okulların, sanata eğilimli öğrencilerine 01 Mart ? 30 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak haftada iki gün, birer saat olmak üzere iki branştan “resim” veya “müzik ses icrası” üzerine eğitim verilmektedir.sınıf seviyelerinde öğrenim gören 4466 öğrenciye 2 bin 680 sorudan oluşan yardımcı kaynak seti ücretsiz olarak dağıtıldı. Yardımcı kaynaklar, Türk Dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe grubu alanlarından tüm üniteleri kapsamaktadır. Proje kapsamında bulunan 9 okulumuzun kütüphanesinin modern görünüm kazanarak daha rahat ve konforlu hale dönüştürülmesi, bilgi teknolojisi olarak donatılması ve kitaplarının zenginleştirilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından ödenek gönderildi ve bu okullarımızın kütüphaneleri iyileştirildi.”.