Ekonomi
Giriş Tarihi : 15-06-2021 03:49   Güncelleme : 15-06-2021 03:49

Muş’un Balık Biyoçeşitliliği Araştırılıyor

             Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof

Muş’un Balık Biyoçeşitliliği Araştırılıyor

             Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fitnat Güler Ekmekçi ve Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu, Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı başkanı Prof.Dr. Şerife Gülsün Kırankaya, 04.06.2021 tarihinde Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, Muş ve çevre illerde  balık biyoçeşitliliği üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktarmışlardır. Dicle ve Fırat Nehri balıkları hakkında, uzun yıllardır çalışmalar yürütmekte olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Davut Turan ve Doç. Dr. Cüneyt Kaya’nın da bu çalışma grubunda yer aldıkları bildirilmişlerdir.

Çalışma ekibi,  Muş ili sınırlarında Murat nehri kollarında ve su tutma aşamasında olan Alpaslan II Baraj Gölündeki balık türlerinin ve bolluklarının belirlenmesi konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışma kapsamında, yöreye özgü endemik türler, yabancı ve istilacı balık türleri hakkında topladıkları bilgileri İl Müdürlüğümüze de ileteceklerini ifade etmişlerdir. Ziyarete; Alpaslan II Barajı ile ilgili ekolojik değerlendirmeler sürecinde görev yapan ENERGO Pro yetkilisi  Çevre Mühendisi  Murat Taşdemir, firma adına katılım sağlamıştır. Muş İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Aydın, İl Müdür Yardımcımız Dr. Ferit Yıldız ve Su Ürünleri Müh. Mahmut İltir’in de ev sahipliğindeki  ziyarette, Prof.Dr. Fitnat Güler Ekmekçi başta barajın balıklandırılması ile ilgili olmak üzere, yöneltilen  soruları cevaplamış ve açıklamalarda bulunmuştur. Prof. Dr. Fitnat Güler Ekmekçi bölgeye  yeni kurulan baraj göllerinin  balıklandırılmasında yörenin kendi yerel türlerinin tercih edilmesinin ekolojik ve ekonomik açıdan önemini vurgulayarak, bu doğrultuda öneriler sunmuştur.  Doç. Dr. Baran Yoğurtçuoğlu Muş ili akarsularında saptadıkları alabalık ve diğer balık  türleri hakkında bilgiler vermiştir. Söz konusu  araştırma ekibinin üyeleri, İl Müdürlüğümüz ile irtibatta olacaklarını,  Muş ili tatlı sularında daha önce yaptıkları  ve bundan  sonra yapacakları çalışmalarda   kayda değer bulguları paylaşacaklarını ifade etmişlerdir. Çalışmalar  Muş ili Biyoçeşitliliği hakkında yeni bilgiler sağlayacağı gibi sürdürülebilir balıkçılık yönetimine de ışık tutacaktır.