Ekonomi
Giriş Tarihi : 31-05-2021 03:33   Güncelleme : 31-05-2021 03:33

Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) Hizmet Vermeye Devam Ediyor

​       Yatırımcıların tarıma ilgisinin giderek arttığı günümüzde, tarım alanında sahip olduğumuz büyük potansiyeli değerlendirmek, yatırım fırsatlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla, Bakanlığımıza bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde “Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)” kurulmuştur

Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) Hizmet Vermeye Devam Ediyor

​       Yatırımcıların tarıma ilgisinin giderek arttığı günümüzde, tarım alanında sahip olduğumuz büyük potansiyeli değerlendirmek, yatırım fırsatlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla, Bakanlığımıza bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde “Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)” kurulmuştur. Buna bağlı olarak 81 İl Müdürlüğümüzde; İl Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlükleri bünyesinde kurulan Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimleri vasıtasıyla yatırımcılara hizmet sunmaktadır.

TARYAT, tarım sektöründe yatırımların artarak devam etmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tarım-sanayi entegrasyonun sağlanması, ülke istihdam ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, tarım-orman alanında yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası yatırımcılara ülkemizdeki fırsatlar, tarım sektörüne sağlanan destek, hibe ve teşvikler hakkında bilgi vererek yol göstermekte ve rehberlik etmektedir. Böylece tarımsal yatırımcıların karar alma ve uygulama süreçlerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

TARYAT; En küçük aile işletmesinden en büyük ölçekli yatırımlara kadar her türlü yatırıma ve yatırımcıya rehberlik etmekte ve yönlendirmektedir. 

Bakanlığımızın yanı sıra, diğer bakanlık ve kuruluşlar tarafından tarım sektörüne yönelik çeşitli destek, hibe ve teşvik uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/taryat web sayfasından İl Yatırım Rehberleri bölümünde açılan harita üzerinden yatırım yapılması planlanan İl’e tıklandığında o İl’e dair yatırım rehberine erişilir. İlin nüfusu, yüzölçümü, tarım alanı, çiftçi sayısı ve arazi varlığını içeren genel bilgilerden sonra, tarım alanlarının dağılımı ve üretim miktarına ilişkin tablolara ve sektörlere göre tarıma dayalı sanayi işletme sayılarına ulaşılır. Tarımsal Yatırım Potansiyeli hakkında bilgi verilerek tarımsal yatırım için uygun sektörler ve alanlara yönelik açıklayıcı bilgiler verilir. Bu aşamadan sonra yatırım yapılacak alan konusunda ne tür destek, hibe ve teşvik alınacağına ve yararlanmak için nerelere başvurulacağına dair bilgiler sunulmaktadır. Bu rehber, yatırımcılar için ana bilgi kaynağı niteliğindedir.

İlimizin İl yatırım rehberi her yıl Bakanlığımızın koordinasyonunda güncellenerek. Bakanlığımızın Web sayfasında yayınlanmaktadır. İlimizde 2020 yılında 151 yatırımcı ,2021 yılının ilk 2 ayı içerisinde 100 yatırımcı bilgilendirilmiştir. Ayrıca İlimizde TARYAT (Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi) görünürlük ve yayım faaliyetleri kapsamında 1000 adet broşür ve 3 adet bilboard afişi Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

                 MUŞ İLİ TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER

1.Hayvansal Üretime Yönelik Yatırımlar

2.Hayvansal Ürünlerin işlenmesine ve depolanmasına yönelik yatırımlar

3.Bitkisel Üretime Yönelik Yatırımlar

4.Bitkisel Ürünlerin işlenmesine ve depolanmasına yönelik yatırımlar

5.Arıcılık faaliyetlerine yönelik yatırımlar

6.

Tarım-Alet Makine Parkları Yatırımları

8.Yenilebilir Enerji Kaynakları (Tarımsal Üretime Yönelik)

9. El Sanatları (Zanaatkarlık) ürünlerine yönelik yatırımlar

 

MUŞ İLİ TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ

1-  325.000 Büyükbaş hayvan varlığı ve 1.084.000 Küçükbaş hayvan varlığı

      7.500 adet Manda varlığı  ve  94.000 adet Kaz varlığı

2-  278.500 ha. ova alanıyla makinalı tarıma elverişli olması

3-  357.300 ha. Tarım Arazisi ve 400.000 ha. Çayır ve Mera alanı

4-  393.000 ton süt üretimi ve 17.500 ton et üretimi

5-  280.000 ton Hububat (Buğday ve Arpa) Üretimi

     1.515.000 ton Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Slaj Mısır ve Fiğ ) Üretimi

6-  Alparslan I-II ve Kalehan Barajların varlığı ile Sulama ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğine elverişli olması

.