Muş Haber
HV
05 MART Salı 12:40

Üniversitemiz Senatosundan İsveç ve Hollanda’daki Kur’anı Kerim’e Yönelik Saldırılara Tepki!

Üniversitemiz Senatosu, İsveç ve Hollanda’da nefret suçu içeren Kur’anı Kerim’in yakılması ve yırtılması eylemlerini kınadı.

EĞİTİM
Giriş Tarihi : 27-01-2023 00:31   Güncelleme : 27-01-2023 00:31
Üniversitemiz Senatosundan İsveç ve Hollanda’daki Kur’anı Kerim’e Yönelik Saldırılara Tepki!

Toplantının ardından Kurul’un ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “İsveç’in ardından bu kez Hollanda’da yaşanan, kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının açık bir göstergesidir. Kur’an, insanların sosyal hayatlarında yaptığı müsbet değìşim ile beraber; insanların, hem kalplerinde hem ruhlarında hem de akıllarında harikulade değişim ile hayata  hayat ve istikamet veren, bir harfi değişmemiş ve eksilmemiş haliyle kelamullah sıfatını taşıyan mukaddes bir kitaptır. Buna 14 asırlık tarih şahittir. Bir kelâm “Kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için?” denilmesiyle kıymeti anlaşılması noktasından Kur’an’ın benzeri yoktur. Çünkü Kur’an, bütün âlemlerin Rabb’i ve atomlardan galaksilere kadar bütün kâinatın Yaratıcısı’nın hitabı ve konuşmasıdır. Bismark eserinde Kur’an hakkında şu ifadelere yer vermiştir: “Kur’an’ı her cihetle tetkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez.”  Ve Peygamber’e hitaben der: “Yâ Muhammed! Sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, ba’dema göremeyecektir. Binaenaleyh senin huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim.”  Astrofizikçi ve tarih araştırmacısı Michael H. Hart, objektif kriterler kullanarak tarih boyunca en etkili 100 kişiyi belirlediği kitabında ilk sırayı Hz. Muhammed’in (sav) alması da aynı hakikatı ifade etmektedir. Zira O; sözüyle, haliyle ve tavrıyla ve düşmanlarının bile tasdik ettiği güzel ahlakıyla, “Hulukuhu’l-Kur’an” dır. Yani Kur’an’ın beyan ettiği güzel ahlakı yaşayan insandı. Söndürülmez manevi bir güneş olan ve insanlığın beşte birisinin saygı ve hürmetle elinden bırakmadığı kutsal kitabımıza yapılan bu ve benzeri aşağılık eylemleri kınıyoruz.” Kınama Metninin İngilizcesi  “Following the one in Sweden, another despicable act and hate crime that insults our sacred values has occurred in the Netherlands. It is a clear indication of Islamophobia, discrimination and xenophobiaThe Qur’an, with its positive impact on people’s social lives, gives life and direction to people’s hearts, souls and minds. It is a Holy Book that carries the title of kalamullah in its unaltered and undiminished form. Fourteen centuries of history bear witness to this fact. The value of a word is understood by “From whom did it come, to whom did it come, and for what?” The Qur’an is unique from this perspective; it is the address and speech of the Lord of all worlds and the Creator of the entire universe, from atoms to galaxies. Bismark expressed the following statements about the Qur’an in his work: “I have studied the Qur’an in every way, and I have seen great wisdom in every word. There is no work like this and no work that can manage humanity.” And he says to the Prophet: “O Mohammad! I am very sorry that I can’t be contemporary of you. Humanity has seen a distinguished power like you once, and it will not be able to see it again. Therefore, I bow down in your presence with perfect reverence.” Astrophysicist and history researcher Michael H. Hart listed Mohammad (pbuh) first in his book, where he determined the 100 most influential people throughout history using objective criteria. This also supports Bismark’s statements regarding the truth about Mohammad (pbuh). Because he is the “Hulukuhu’l-Qur’an” with his words, demeanour and behaviour, and good morals that even his enemies approve. In other words, he was a living example of the moral values ​​declared by the Qur’an. The Qur’an is an inextinguishable sun, and one-fifth of humanity holds onto it with respect and reverence. We condemn these and any despicable acts done to our Holy Book.”

AdminAdmin

YORUMLAR